ART Galerie Present

O galerii

ART Galerie Present svým zaměřením na současné výtvarné umění představuje významný prostor pro soliterní umělecké osobnosti. Již od roku 1995 se galerie profiluje především tématem fantaskna, surrealismu a tématy, která oscilují mezi reálným a snovým světem. Kmenovými autory galerie  jsou malíři  Aleš Krejča, Aleš Knotek, Ladislav M. Wagner, Arnošt Chabera, Josef Achrer, Josef Ryzec, malířka Ivana Bednářová, fotografka a malířka Ivana Turek, sochařka Šárka Radová.  Jejich tvorba tvoří významnou součást našeho i evropského fantaskního umění a magického realismu. Řada úspěšných výstav, realizace a zastoupení ve sbírkách nejenom doma, ale i v zahraničí, potvrzují kvalitu a trvalost jejich tvorby. Galerie navázala spolupráci s významným českým sochařem Petrem Císařovským, který se od roku 2012 účastní tematických kolektivních výstav v prostorách ART Galerie Present. Magický a nadreálný obsah výtvarných děl zmíněných osobností pramení z myšlenkové hloubky, s přesahem do nevědomých vrstev umělecké individuality. Tvorba těchto soliterů reflektuje vnější stavy světa niterným a svébytným způsobem a vymyká se trendům doby svou kvalitou, nadčasovostí a přirozenou spiritualitou.

Galerie dlouho a  úzce spolupracovala s významným umělcem – malířem Josefem Wagnerem, jehož umělecká a životní cesta se uzavřela v roce 2016. Čest jeho památce.

Dlouhá spolupráce galerie ART Galerie Present s malířkou a sochařkou Petrou Orieškovou se uzavřela v roce 2022, kdy Petra Oriešková odešla do uměleckého nebe. Čest její památce.

 

Zveme Vás do galerie ke zhlédnutí uměleckých děl, která svým výrazem obohatí Vaše vnímání a mohou se stát i dobrou investicí, která zůstane stabilní v nestabilním světě v současnosti i v budoucnu.


Jubilejní rok 2015

V roce 2015 oslavila ART Galerie Present 20. výročí svého vzniku. Galerii založil galerista Vladislav Bednář a od počátku existence galerie bylo hlavním tématem tajemno a fantaskno v umění. To předurčilo i výběr autorů, kteří pravidelně v galerii vystavují a stali se jejími kmenovými autory. Návštěvníci galerie mohli a mohou zhlédnout to nejlepší od významných českých výtvarných umělců, jejichž díla se stala součástí mnoha soukromých uměleckých sbírek nejenom doma, ale i v zahraničí. Ostatně, galerie je vyhledávána významnými sběrateli a milovníky umění. Svým působením přesáhla ART Galerie Present hranice regionu a přispívá k celkovému kulturnímu obrazu města České Budějovice, kde působí.