ART Galerie Present

O galerii

ART Galerie Present svým zaměřením na současné výtvarné umění představuje významný prostor pro soliterní umělecké osobnosti. Již od roku 1995 se galerie profiluje především tématem fantaskna, surrealismu a tématy, která oscilují mezi reálným a snovým světem. Kmenovými autory galerie  jsou malíři  Aleš Krejča, Aleš Knotek, Ladislav M. Wagner, Arnošt Chabera, Josef Achrer, Josef Ryzec, malířky Petra Oriešková, Ivana Bednářová, sochařka Šárka Radová.  Jejich tvorba tvoří významnou součást našeho i evropského fantaskního umění a magického realismu. Řada úspěšných výstav, realizace a zastoupení ve sbírkách nejenom doma, ale i v zahraničí, potvrzují kvalitu a trvalost jejich tvorby. Galerie navázala spolupráci s významným českým sochařem Petrem Císařovským, který se od roku 2012 účastní tematických kolektivních výstav v prostorách ART Galerie Present. Magický a nadreálný obsah výtvarných děl zmíněných osobností pramení z myšlenkové hloubky, s přesahem do nevědomých vrstev umělecké individuality. Tvorba těchto soliterů reflektuje vnější stavy světa niterným a svébytným způsobem a vymyká se trendům doby svou kvalitou, nadčasovostí a přirozenou spiritualitou.

Galerie dlouho a  úzce spolupracovala s významným umělcem – malířem Josefem Wagnerem, jehož umělecká a životní cesta se uzavřela v roce 2016.

Zveme Vás do galerie ke zhlédnutí uměleckých děl, která svým výrazem obohatí Vaše vnímání a mohou se stát i dobrou investicí, která zůstane stabilní v nestabilním světě v současnosti i v budoucnu.


Jubilejní rok 2015

V roce 2015 oslavila ART Galerie Present 20. výročí svého vzniku. Galerii založil galerista Vladislav Bednář a od počátku existence galerie bylo hlavním tématem tajemno a fantaskno v umění. To předurčilo i výběr autorů, kteří pravidelně v galerii vystavují a stali se jejími kmenovými autory. Návštěvníci galerie mohli a mohou zhlédnout to nejlepší od významných českých výtvarných umělců, jejichž díla se stala součástí mnoha soukromých uměleckých sbírek nejenom doma, ale i v zahraničí. Ostatně, galerie je vyhledávána významnými sběrateli a milovníky umění. Svým působením přesáhla ART Galerie Present hranice regionu a přispívá k celkovému kulturnímu obrazu města České Budějovice, kde působí.