ART Galerie Present

Aleš Knotek "OPUS MAGNUM PICTUM"

Motto: smyslem personifikace je symbol něčeho, co lze znázornit i ve zcela jiné podobě…

Myšlenka namalování tohoto cyklu obrazů byla zamýšlena po mnoho let, teprve však počátkem roku 2004 začala vznikat kolekce čtyřiceti deskových maleb na téma pozoruhodných fragmentů z dějin myšlení, čili OPVS MAGNVM PICTVM (Velké dílo v obrazech), alchymistické označení procesu proměny člověka, zahrnující spojení rozmanitých protikladů. Vnímání historie je vždy zajímavé, když však dojde k interakci mezi minulým a současným myšlenkovým pochodem, je fascinující pozorovat, jak vybuzená představivost vytváří nové výrony nástinů a nových tajemství. Autor se zde zabývá – po vzoru mystiků, hermetiků a středověkých alchymistů – základními předurčenostmi, probleskujícími z historie, speciálně jejich obrazovými metaforami, jakožto nostalgií současnosti po starobylém drahokamu. Vzniká tak jakýsi pokus o průvodce naší vnitřní minulostí, která se vynořuje s pomocí pratvarů na pozadí myšlenek o jejích fragmentech, které nás významně zaujaly. Autor zobrazuje šifry, které se takřka každému z nás zjevují ve chvíli osvícení, v okamžiku, když přemýšlíme o tom, co nás přesahuje. Zkouší naplňovat staletý sen, v němž shlukuje nová synonyma na horu těch starých s velmi nejistým, neznámým a možná pošetilým výsledkem. (Aleš Knotek)