ART Galerie Present

Vzpomínka na Josefa Wagnera

Josef Wagner (1938-2016)

ART Galerie Present připravila pro měsíce září a říjen 2016 komorně laděnou výstavu děl malíře Josefa Wagnera. Výstava se stala vzpomínkou na mimořádného umělce, jehož tvorba neztratí nikdy svou filosofickou sílu. Setkávání s Josefem Wagnerem v jeho ateliéru bylo vždy plnohodnotným plynutím času. Tvorba člověka-umělce je  zdrojem neotřelého vidění světa. U Josefa Wagnera toto platilo dvojnásob. Byl velkou osobností českého  a evropského výtvarného umění. Vzpomínka patří Josefu Wagnerovi nejenom coby umělci, ale také coby nádhernému člověku.