ART Galerie Present

Chabera Arnošt

malíř

Malíř Arnošt Chabera se narodil v roce 1951 v Praze. V letech 1979-1985 studoval na AVU v Praze u profesora Jana Smetany. Ve své volné malířské tvorbě se inspiruje krajinou a lidskou figurou. Jeho obrazy nejsou znázorněním reality, ale jsou esencí poznávání, odhalování uspořádání vnitřních struktur objektů přírody. Říká se, že jev je podstatný a podstata se jeví. Tajemno a magično přírodních jevů, které živí jeho představivost,  jsou stavebním kamenem jeho nazírání podstaty přírodních jevů. Jsou věci, které přetrvávají. Vnitřní ustrojení věcí, řád, vztahy a souvislosti. Jak sám říká: „Figura a krajina je pro mě důvod, východisko k malování, ne popisný výsledek.“

Obrazy Arnošta Chabery jsou tvořeny z materiálu barev, čar, roztírání, opětného smazávání a náhody, kterou vědomě hledá a využívá. Mottem jeho tvorby mohou být slova malíře J. Dubuffeta: „Umění se musí rodit z materiálu. Duchovno si musí půjčit řeč materiálu. Myšlení člověka v něco přechází, nabývá těla. Stává se pískem, olejem. Stává se špachtlí, škrabkou.“

Arnošt Chabera je malíř obrazů, které svým zvláštním půvabem upomínají na umění gotiky svou spiritualitou. Akt tvorby Arnošta Chabery je formou malířské meditace.


Uspořádal několik samostatných výstav a byl účastníkem celé řady výstav společných. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v ČR i v řadě zemí Evropy a v USA