ART Galerie Present

Kristina Küblbecková

sochařka, výtvarnice

Narodila se roku 1971 v Praze.
Studovala na Pedagogické fakultě UK Praha. Pracuje jako pedagožka v oblasti výtvarné výchovy na Základní umělecké škole Orphenica na Praze 1, kde působí jako lektorka kurzů keramiky pro dospělé.

Umělkyně, která propojuje různé umělecké vize, se v  procesu tvorby obrací především k principu vrstvení. V symbióze nejrůznějších materiálů hledá souvislosti tak, jak čtenář čte mezi řádky. Pracuje s filosofickou hloubkou a z kombinace kresby a rozličných netradičních materiálů vznikají původní obrazy, obrazce a konstelace tvarů a barev.

Část  její tvorby představuje práce s keramickou hmotou. Svým figurálním keramickým plastikám vtiskuje nezaměnitelný „rukopis“ a půvab, který vzbuzuje v člověku pocity dávno zapomenutých dějů a vzpomínek, které k nám přicházejí jakoby z pradávných dob. Je to podobenství probouzení se z dlouhého snu, na jehož konci nalézáme  důvěrné prožitky krásna.

Mezi její tvorbou lze nalézt i díla literární. I zde se setkáváme s mnoha vrstvami, kterými je obdařuje Kristina Küblbecková. Příběhy plné kouzla a tajemství  s odkazem ke křehkosti bytí, jsou prozatím uloženy v pověstném „šuplíku“. Jejich nadčasové sdělení je výhodou a nadějí pro budoucí čtenáře.

Spolek Lughnasadh

Kristina Küblbecková je předsedkyní pražského spolku Lughnasadh a již 20 let se pravidelně účastní výstav této skupiny umělců. Každoročně připravují výstavu na předem dané téma z keltské historie. Za dobu existence spolku Lughnasadh (dříve Lugh) bylo zrealizováno 30 zajímavých výstav s účastí významných českých i zahraničních umělců.

Výstavy

Z autorských výstav umělkyně je nutno zmínit výstavy v Galerii Vyšehrad, Praha 2 (2004), v Galerii Poštovka, Praha 5 (2005), v Divadle Viola, Praha 1 (2010). Zrealizovala  několik dalších samostatných výstav v prostorách Městské knihovny Praze.