ART Galerie Present

Wagner Ladislav Maria

malíř

Ladislav Maria Wagner se narodil v roce 1945 v Jaroměři. Malíř, grafik a sochař byl pronásledován komunistickým režimem, vězněn, fyzicky i psychicky týrán s újmou na zdraví. Nebyla mu umožněna studia. Původem je z jaroměřického rodu malířů a sochařů. Matka Marie Kompas Wagner byla malířkou a otec Ladislav Wagner byl sochařem, který působil do roku 1948 v USA, po roce 1948 byl vězněn a zemřel jako havíř v roce 1976. Malíř Ladislav M. Wagner až do roku 1986 udržoval blízké kontakty s Janem Zrzavým,  Ladislavem Placatkou, Petrem Holým a dalšími. Žije a pracuje střídavě v Čechách, Rakousku a Španělsku. Jeho experimentální tvorba je známá po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek státních i soukromých. Realizuje se také v architektuře.

Získal významná ocenění doma i v cizině. V roce 2002 byl oceněn Cenou Evropské unie umění
za uměleckou činnost doma i v zahraničí. Jeho jméno je zapsané v Almanachu Evropské kultury.


Výstavy

Výstavní činnost malíře Wagnera je neobyčejně bohatá. Jeho autorské výstavy  za dlouhou dobu jeho tvorby čítají na desítky. Vystavuje hojně v zahraničí, ale ani domácí scéně nezůstává nic dlužen. Jeho výstavy jsou vždy „poznamenány“ vysokou profesionalitou a precizností při současné lehkosti, s jakou výstavu koncipuje. Za celou řadu výstav je nutno zmínit zejména následující výstavy: 1994 – Barcelona – Sitges – galerie Agora 3, 1998 -Vídeň – muzeum moderního umění nadace Ludwig – Lichtenštejnský palác, 2006 – Paříž -galerie Thuillier, 2005 – Frankfurt – Galerie Part Depot (výstava k šedesátinám umělce), 2007 – Ženeva – Ca sogno – Kresby k triptychu Exodus a obrazu Snímání z kříže. Dalšími zahraničními městy, kde realizoval malíř svou autorskou výstavu jsou Řím, Los Angeles, Canberra, Zürich, Linz, Rio de Janeiro, Narbone, Luxembourg, Dubay atd. Z výstav v České republice převládá Praha.  Tvorbu L. M. Wagnera představila i města Český Krumlov, Opava, Kroměříž, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Strakonice a Blatná.