ART Galerie Present

Oriešková Petra

sochařka a malířka

Malířka a sochařka Petra Oriešková se narodila v roce 1941 v Praze a zemřela 16. 10. 2022 v Praze. Byla absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové tamtéž (ateliér Otto Eckerta, 1960-1966). Byla významnou českou sochařkou a malířkou, která představovala novou figuraci v umění. Převažující tvorba malířská byla charakterizována nádhernými figurálními kompozicemi. Výklad jejích imaginací není jednoduchý a vyžaduje velmi vnímavého diváka. Představuje složitý vnitřní svět umělkyně, který k nám naléhavě „promlouvá“ osobitým tvůrčím sdělením, často drsným, nepřikrášleným, autentickým. Byla to realita, která se neodcizovala ničemu lidskému. Výtvarné výpovědi Petry Orieškové byly živé, sdělovaly, fascinovaly a  nenechávaly diváka lhostejným. Odkazovaly  k prvotním archetypům ve vztazích mezi lidmi, mezi mužem a ženou.  Tvorba této umělkyně vyrůstala z  harmonie i disharmonie věčného obapólného světa. Její dílo malířské je bezesporu tím, co představuje vrcholnou hodnotu českého malířství 20. a 21. století.


Petra Oriešková uspořádala mnoho samostatných autorských výstav a zúčastnila se desítek výstav kolektivních. Byla držitelkou významných ocenění: 1973 – Medaile na I. mezinárodní výstavě kresby a grafiky Del Pomero, Milán, Itálie, 1976 – Čestné uznání ministerstva kultury v soutěži „Nejkrásnější kniha“ za ilustrace ke knize Longos: Dafnis a Chloe, 1980 – Cena na I. mezinárodní výstavě kresby, Galerie portrétů, Tuzla (Jugoslávie).


Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Karlových Varech, Galerie Klatovy/Klenová, Oblastní galerie v Liberci, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, České muzeum výtvarného umění v Praze a mnoha dalších, dále v Galerii Schwarz v Miláně, Galerie portrétů, Tuzla.

Její díla jsou součástí mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí.