ART Galerie Present

Radová Šárka

sochařka

Být sochařkou je krásná práce, ale má-li člověk něco dokázat, musí mít křídla múzy, na rukou mozoly a železný zadek.“

Šárka Radová se narodila v roce 1949 v Praze, kde také žije a pracuje. Je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové, oboru keramika (1967-1973).

Její zájem o práci s keramikou pramení z rodové sochařské tradice. Umělecká cesta Šárky Radové vždy byla poznamenána touhou po svobodném vyjádření vnitřních pocitů. To ji přivedlo k volné plastice, kde hlavní doménou je porcelán a keramika, ale používá i papírovou hmotu v kombinaci s bílým technickým porcelánem. Výsledkem jsou pak díla prodchnutá silou myšlenky a pocitem jitřivého napětí. To jsou atributy, které tvorbu Šárky Radové charakterizují. Z jejích rukou vycházejí díla, která odkazují k existenciálním tématům. Otázky a hledání odpovědí jsou tím, co do její tvorby přináší překvapivé souvislosti. Její umělecká suverenita je tím větší, čím její práce nabývají na monumentalitě, současně při zachování sdělení, že tady jde o sochařskou filosofii par excellence. Šárka Radová je obdivuhodná svou pracovitostí a soustředěností.

„…Šárka Radová má v sobě specifický dar, který je dnes velmi vzácný. Je to údiv nad detailem života a světa. Právě ta schopnost přemýšlet a mít čas vidět činí z jejích prací velmi cennou a osobní výpověď.  Může oslovit ty, kteří v nesmyslném spěchu dnešní doby zapomněli, že někdy dospějeme dále, když se zastavíme. Její nejlepší práce nám přinášejí katarzi, na kterou mnozí umělci dnes rezignovali.“
(Jana Orlíková, SGVU v Litoměřicích 2009)

Je členkou Umělecké besedy, Sdružení výtvarných umělců keramiků a skupiny ART.I.UM.

V její tvorbě nalezneme plastiky, reliéfy, samostatné i do architektury (Stěna u školy v Benešově, patrová znamení v hotelu Hilton).


Zúčastnila se keramických mezinárodních sympozií v roce 1975 v Itálii v Bassanu del Grappa, 1978
v maďarském Siklósi, v letech 1980 a 2012 v Bechyni, 1988 v Karlových Varech, 1993 v Německu
v porcelánce Kahla, 1994 v porcelánce v Lounech, 2010 ve Fupingu v Číně, 2013 v Kalinově – Lučenci na Slovensku a mnoha dalších.

V roce 2009 obdržela stipendium od Visegrádského fondu na rezidenční tvůrčí pobyt v Mezinárodním keramickém studiu v Kecskemétu v Maďarsku.


Od roku 1974 vystavuje samostatně. Zrealizovala  54 výstavh v České republice i v evropských zemích. Zúčastnila se více než šedesáti kolektivních výstav doma i v zahraničí. Pravidelně se zúčastňuje výstav Sdružení výtvarných umělců – keramiků.

V roce 1977 získala zlatou medaili na Mezinárodní výstavě užitého umění v Jablonci nad Nisou a v roce 1982 stříbrnou medaili na Mezinárodní výstavě keramiky ve Vallauris ve Francii.

Je zastoupena v četných galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.