ART Galerie Present

Nekonečno příběhů Josefa Ryzce

V období prosince 2022 a ledna 2023 probíhá v prostorách galerie výstava obrazů Josefa Ryzce s příznačným názvem „Nekonečno příběhů“. K vidění je 31 děl, která představují hlavní rysy Ryzcovy tvorby. Malíř, jehož díla jsou součástí mnoha zahraničních a českých galerií (Národní galerie Praha) a soukromých sbírek,  je jakýmsi vypravěčem příběhů, které hravým  a humorným způsobem nahlížejí do roztodivných světů ještě roztodivnějších tvorů. Sám autor dovede o každém svém obrazu mluvit s velkým zaujetím a rozvinout příběh, který vtáhne vnímavého diváka na pomezí snu a magického ztvárnění světa poutníků, brouků, dřeváků, ptáků a nekonečna fantazie. Na probíhající výstavě autor představuje i své unikátní obrazy, které diváka zavedou až k pokloně mistra Ryzce  tvorbě Pabla Picassa, což dokládají samotné názvy děl – „Picassovo houpací křeslo v náklonu“, „Picassovo houpací křeslo letí“, „Picassův klobouk“, „Picassovy vlasy“, „Více Picassova světla!“. Výstava je poutavým vhledem do tvorby solitéra současné umělecké scény. Josef Ryzec svým nenapodobitelným rukopisem malby představuje neotřelé a ojedinělé pojetí tvorby i díky svému zaujetí keltskou kulturou.

https://www.artgaleriepresent.cz/vytvarnik/josef-ryzec-2/