ART Galerie Present

Ryzec Josef

malíř

Malíř a umělec Josef Ryzec se narodil v roce 1942 v Praze. Vystudoval FAMU, obor střih u profesora Jana Kučery. Coby filmař působil dvacet let hlavně u celovečerního filmu. Politické důvody neumožnily Josefu Ryzcovi věnovat se dále této profesi a musel odejít od práce „u filmu“. Jeho oborem se poté stala polygrafie. Od roku 1989 působí coby soudní znalec pro obor polygrafie a této práci se jako SVO věnuje dodnes. Josef Ryzec je předsedou Klubu přátel Pabla Picassa (členství UVU č.66) a je členem občanského sdružení Lughnasadh (dříve  LUGH), jehož členové jsou předeším profesionální výtvarníci, vytvářející programově svá díla inspirovaná různými keltskými tématy. Sdružení LUGH pořádá každoročně výstavy uměleckých děl s názvem Lughnasadh, který je svátkem oslavujícím sklizeň, a to i děl uměleckých. (pozn. Lughnasadh je keltským svátkem sklizně)
Tvorba Josefa Ryzce je „poznamenána“ vybraným a nezaměnitelným smyslem pro humor. Tajemná sdělení, ukrytá filozofie a samozřejmě příběhy, to vše patří k základnímu „stavebnímu kameni“ Ryzcovy práce umělce. Jeho obrazy zpívají a mluví řečí fantaskna a podněcují mnohdy v divákovi touhu vydat se na cestu Ryzcovými obrazy a zažít všechny ty zvláštní stavy a děje ve společnosti bizarních stvoření. Obrazy malíře Josefa Ryzce jsou vzácnými „společníky“ disponujícími životadárnou silou, která pramení z hlubin jeho mnohovrstevnaté osobnosti.

Významná ocenění a účast na významných projektech

Josef Ryzec je držitelem první ceny v celosvětové soutěži na sérii známek OSN Crime Prevention. Je tak jediným československým výtvarníkem, podle jehož návrhů OSN známky vydala. Série šesti známek byla vydána u příležitosti zahájení 8. světového kongresu kriminalistů v roce 1990.

Kniha „Zrcadlo světového divadla“, kterou Ryzec výtvarně a graficky upravil, vyhrála v roce 1995 zlatou cenu v soutěži publikací o scénografii na Pražském Quadriennále.

V roce 1998 se účastnil velké výstavy „Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století“, kterou pořádala AJG v Hluboké nad Vltavou. Výstava představovala průřez tvorbou českých výtvarných umělců a Josef Ryzec byl zastoupen třemi obrazy.

Svým dílem je zastoupen ve stálé sbírce současného umění v Národní galerii v Praze (VP, úsek Česká groteska).

V Malé dvoraně Veletržního paláce NG zrealizoval v únoru 2003 velkoplošné parafráze obrazů Pabla Picassa (série Kočka chytá ptáka a Kočka žere ptáka), které jsou součástí Ryzcova projektu „Pocta Pablu Picassovi“, coby výraz poděkování za Picassovo vyjádření odporu vůči přepadení tehdejšího Československa Hitlerovým Německem dne 15. 3. 1939. Série obrazů je trvale vystavena v prostorách Veletržního paláce NG v Praze a jedná se o rozměrná díla.

 Samostatné výstavy

Josef Ryzec uspořádal v rozmezí let 1981-2014 kolem 30 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Tematická výstava „Keltští ptáci kabrňáci“ byla větším projektem, který zrealizoval v Galerii Vyšehrad v červnu roku 2006. Průřezová výstava z výtvarné tvorby za 45 let, která sledovala humorná témata, nesla název „A co mix Ryzcových comixů? a konala se v galerii Muzea Českého krasu v Berouně v  roce 2009. K 70. narozeninám umělce pak proběhla profilová výstava ve Středočeském muzeu na zámku v Roztokách v říjnu 2012.

Ryzcovy projekty a jeho autorství na inspiračních tématech pro výstavy, kurátorství výstav a současně účast coby malíře

V letech 1997-2012 zrealizoval projekty tematické skupinové výstavy Lughnasadh, konané v Praze na Vyšehradě, na hradě Seeberg u Františkových Lázní, v Muzeu Českého krasu v Berouně, na zámku Kačina u Kutné Hory, ve Vídni (České centrum), v Dublinu (Ministerstvo kultury Irska). Speciální expozice Lughnasadh se konala při příležitosti výstavy Svět knihy 2004 v Praze. Dále zrealizoval projekt speciální výstavy na zámku Louňovice pod Blaníkem, na hradě Červený kameň na Slovensku,v Domě umění Znojmo, v Regionálním muzeu v Teplicích.

Společných keltských výstav uspořádalo sdružení Lugh zatím celkem 30 s účastí více než 300 výtvarných umělců.