ART Galerie Present

Podoby fantaskna Josefa Ryzce

Fantaskní umění Josefa Ryzce

Námětové bohatství tohoto tematického okruhu je velmi široké a na vystavených plátnech je ukázáno a doloženo pouze základní spektrum jeho určujících a specifických indicií. Fantaskní umění tu nastoupilo cestu k poznání skrytých zákonů složité skutečnosti. Jestliže tedy umělec vytváří složité vize situací, příběhů a krajin, musíme to chápat jako novodobou mytologii, která magicky předjímá samotnou lidskou zkušenost. …“.
(
Vlastimil Tetiva, kurátor výstavy Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století)

Společná výstava fantaskního umění se uskutečnila v roce 1998 v prostorách AJG v Hluboké nad Vltavou.