ART Galerie Present

Bednářová Ivana

malířka

Motto: „Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása.“ (O. Wilde)


Tvorba

Po ukončení středoškolských studií v roce 1976 odchází do Prahy. V době svého působení v Praze v letech 1976-1979 se setkává s malířem Zdeňkem Sklenářem. Toto setkání silně ovlivní její další směřování. V té době se již intenzivně věnuje malbě, kresbě a samostudiu výtvarných technik. Opětovně na ni působí obrazy Jana Zrzavého a Františka Muziky.
V roce 1987 se koná prvá samostatná výstava obrazů Ivany Bednářové v Českých Budějovicích. Setkání s Josefem Istlerem v roce 1995 ovlivní její další stupeň uměleckého vývoje. V období 1995-2000 Ivana Bednářová navštěvuje Josefa Istlera v jeho pražském ateliéru. Každé setkání výrazně obohacuje její dosavadní tvůrčí vývoj. V jejích dílech lze spatřit jistý Istlerův vliv, ale její tvorbu nelze jednoduše přiřadit k některému výtvarnému směru a stylu. Je označována za malířku surrealistického ladění, která se profiluje výrazně individuálním rukopisem, kultivovaností malby a poetikou barevného ztvárnění. Je solitérem, který se vymyká současným uměleckým trendům, a vytváří si svůj  osobitý umělecký výraz. V současné době se  věnuje tvorbě, v níž převažuje malba. Zabývá se technikou monotypu, kresbou, kombinovanými technikami a výtvarnými experimenty včetně prostorových objektů. Obrazy Ivany Bednářové se nacházejí v řadě soukromých sbírek nejenom v Čechách, ale také v zahraničí, převážně v Rakousku, Německu, Španělsku, Kanadě a v Japonsku. Její výtvarné vize představují divákovi tajemná zákoutí niterného světa osobnosti vzdálené exhibicionismu. Přesah do nevědomých vrstev a meditativní ladění jsou prameny pro nové obsahy a významy jejích děl ve smyslu duchovním a filosofickém.

Vyniká mimořádným citem pro barvu. Nejlépe to vystihují slova významného českého sběratele moderního umění pana Miroslava Mikoláše: „Její obrazy nejsou akcentovány jásavými akordy šťavnatých barev, ale jsou zpovědí myšlenkových pochodů, snů o krásnu dění, ale i o realitě obapolného světa. Smysl pro krásno světel i stínů života přenáší na diváka jemně poetickými kolority v kontextu  mnohdy tvrdé životní reality. Její hudba barev nehřmí ódou na radost, ale je laděna spíše v tlumené intimitě krásna. Nejásá, ale spíše medituje střízlivou tonalitou přenášenou do snových motivů. Tím představuje mimořádnou malířskou kulturu.“

Poslední tvůrčí období přináší rozsáhlejší výtvarné cykly, cyklus obrazů inspirované pobytem v Bretani a  cyklus Rogallony. Cyklus obrazů TICHO A STÍN, s tématikou přírodního lyrismu s lehce surrealistickým laděním, je posledním velkým cyklem a bude vystaven v galerii Nová síň Praha na stejnojmenné výstavě od 4. 10. 2017 do 22. 10. 2017


Realizace

Oltářní obraz pro kostel sv. Petra a  Pavla ve Zdechovicích. Obraz vznikal v ateliéru malířky Bednářové v průběhu roku 2006 a od října téhož roku je součástí barokního kostela ve Zdechovicích. Byl vysvěcen během slavnostní mše k uctění sv. Petra a sv. Pavla Mons. Dominikem Dukou. (Českobudějovický deník – 27. 10. 2006 – publicistika – „Modernímu pojetí oltářního obrazu pokora nechybí“ – autorka článku Vlaďka Pavlová)


Je členkou uměleckého sdružení Lughnasadh (dříve Lugh). Pravidelně se účastní společných výstav  např. v Berouně v městském muzeu. Tvorba umělců tohoto spolku je spojena s keltskou kulturou.


Výstavy

Od roku 1986 realizovala Ivana Bednářová 24 samostatných výstav a účastní se kolektivních výstav.
Z autorských výstav nutno zmínit výstavu v prostorách Divadla Na Fidlovačce v roce 2002, v roce 2005 v galerii Knížecí Dvůr v Hluboké nad Vltavou, v roce 2011 v Radniční výstavní síni v Českých Budějovicích (výstava „Příběhy a podivné objekty“, v roce 2015 výstava v galerii Nová síň v Praze (výstava „Rogallony“).

V rámci kolektivních výstav se účastnila Salonů českých, moravských a slezských výtvarníků v Litoměřicích (2000, 2002), Vltavotýnských výtvarných dvorků (2000, 2010, 2014, 2015), pravidelně se účastní výstav sdružení Lugh (nyní Lughnasadh).


Studium

VŠ – PF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích