ART Galerie Present

Wagner Josef

malíř

Malíř Josef Wagner se narodil 24. května 1938 v Praze. Pocházel ze slavné sochařské rodiny Wagnerů, jeho otec Josef i jeho matka Marie byli sochaři.
Místem jeho dětství byl pražský atelier jeho otce v Holešovicích s nezapomenutelnou atmosférou této pražské části. Rovněž Hořice na úpatí Krkonoš, kde se později jeho rodiče usídlili, ovlivnily jeho vnímání umění skrze významnou přítomnost děl českého barokního sochařství.
Josef Wagner vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Jeho dílo reprezentují skulptury, kresby, rytiny, ale převážnou část tvoří olejomalby s odkazem k mnohovrstevnaté gotické malbě. Ostatně Wagnerův obdiv k českému gotickému malířství byl zjevný.

Malíř, který bytostně patřil ku Praze a k českému prostředí, je typickým příkladem umělce, který svým dílem nejprve uhranul zahraniční galerie a sběratele. Dokladem je citace z textu Louise Mossota, významného pařížského galeristy a sběratele umění, který napsal v Paříži v září 1992:
„…On, génius barev, dotykem štětce, který vysvobozuje, nabízí odpověď. Nic jej neodradí: zraněné hlavy, neznámá zvířata, nouzová přistání, lebky. Není snad obraz stvořen k tomu, podobně jako svět, aby měl co nejširší smysl a význam? V jeho vysvobozující fantazii je barevné hýření, znásobená pirueta. …“

Wagnerovu tvorbu nám přibližují i slova Jana M. Tomeše, který Wagnera poznal jako velmi vzdělaného studenta architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1960):
„Dílo malíře Josefa Wagnera, které po léta rostlo ve skrytu, objevily v celém rozsahu a významu až velké výstavy: soubor pro Athény v r. 1988 a po dalších více než deseti letech významná expozice v Palais Bénédictine v normanském Fécamp (1999), v těch nádherných prostorách, které hostily díla Joana Miróa, Georgea Braquea, Dubuffeta, kde se vznášely mobily Calderovy. Posléze výstava v Luzernu (2004). A to všechno znamená už evropské souvislosti. Nad složitou hrou dráždivých tvarových a barevných prvků – ryzích prvků malby – nad obrazy Wagnerovými, mohli bychom uvažovat o poloze jeho tvorby ve vývoji českého novodobého malířství a v současném umění evropském. Když se píše o obrazech, ihned a snadno vytanou pojmy odborného slovníku: obsah, představivost, metaforika, tvarosloví, malířský rukopis, interpretace klíčových děl, jsou shledávány korespondence. Jsou to jistě nezbytné články formálních rozborů. Teprve za nimi je – či mělo by být – spatřeno něco navíc, něco vzácného jako život sám. Řekl jsem to kdysi právě nad tvorbou Josefa Wagnera, je to jeho pojetí umění jako otázky bytí. Jím se dílo stává svědectvím života od deníků mladých let přes bolestná zklamání a hluboko zaříznuté vruby ztrát – po nová vzácná setkání a přátelství. Dvihy a klesy dechu člověka, který zvolil nesnadnou cestu k utváření své osobnosti.“

Životní a tvůrčí cesta malíře Josefa Wagnera se uzavřela v roce 2016.

Obrazy Josefa Wagnera se nacházejí v řadě významných soukromých sbírek v Čechách, ale zejména v zahraničí (Francie, Švýcarsko, USA, Řecko, Holandsko, Německo, Rakousko, Anglie, Japonsko, Norsko, Čína, Slovensko a Rusko).

https://www.artgaleriepresent.cz/vystava/vzpominka-na-josefa-wagnera/