ART Galerie Present

Miloslav Král Český

Výtvarník a esejista

Pro charakteristiku Miloslava Krále Českého nestačí pouhé označení výtvarník a esejista. Hlásí se i k jiným rolím – výtvarný inventor, grafikant, iluminátor, emeritní projektant, sochař vlastní rukou, taky literát, básník, publicista a písař český. Žije a tvoří v Českých Budějovicích.

Mezi kmenovými autory galerie ART Galerie Present tvoří výjimku. Není kmenovým umělcem, ale stal se stálým hostem. Byl přizván k účasti na společné výstavě s malířkou Ivanou Bednářovou v době adventu 2017. Tím vstoupil do prostor galerie se svými výtvarnými díly z posledních let, které nazývá souborně objektáže, ale těžištěm jeho aktuální tvorby jsou, jak jinak, těžítka.

Miloslav Král Český je skutečným solitérem a uniká všem kategorizacím s cílem vřadit jeho dílo do tzv. kontextu doby, výtvarného směru apod.. Málokomu, tak jako tomuto autorovi, se podařilo uchovat si do pozdní dospělosti takovou živou míru inteligentní hravosti. Jeho objektáže a těžítka jsou toho důkazem. Představují vyšší řád humorného nadhledu. Tím vyšším řádem je jeho velký smysl pro nesmysl. Jsou to vážně nevážné věci, zcela v duchu známé věty „Kdo nemá smysl pro vážnost, nemá ani smysl pro humor.“ Přirozený cit pro vážnost vyvažuje mírně provokativním humorem a nadsázkou s mistrně přidanou hodnotou – mystifikací.

Miloslav Král Český je umělec, který díky „mazanému“ používání královsky kultivovaného humoru představuje svůj svět plný hravých mystifikací. Svět, který máme rádi.
Humor i vážnost jsou neoddělitelnými ingrediencemi v jeho stylu.

Ostatně, „Životapopis“ Miloslava Krále Českého je toho přímým důkazem. Životapopis – Miloslav Král Český 2017